Zambie - Ceny bankovek, srovnání současného stavu

Datum vydání: 30. 9. 2013V posledních dvou letech, především však v letošním vydáním SCWPM (19thEd) došlo k zásadnímu posunu cen velkého množství bankovek. V následujícím příspěvku uvedeme konkretní případ na bankovce Zambie o nominální hodnotě 50 kwacha (Pick#28a), vydané jako ND v letech 1986 – 1988 a následných emisí.

Sběratelé, ať již začínající nebo dlouholetí, jistě vědí, že rozhodující je v nějvětším počtu nákupů cena nabízených bankovek. Pochopitelně jsou vyjimky, potvrzující pravidlo, kdy sběratelská hodnota bankovky převyšuje i tak vysokou cenu katalogovou. Sám jsem to cítil, když jsem kompletoval bankovky Ghany a narazil jsem v Kolumbii na bankovku 1000 liber (€) z roku 1958 (1.7.), která má cenu podle SCSWPM 19thEd (2013) 500.00 $. Zajímavé je, že totožná bankovka má cenu podle SCWPM 17thEd (2011) 525.00 $.

Pokud jde o Zambii, první bankovku o nominální hodnotě 50 kwacha vydala Bank of Zambia v letech 1986 – 1988 jako ND pod zařazením Pick#28a.


Bankovka má několik rysů, na které bychom rádi čtenáře upozornili. Nejprve se však budeme věnovat tvorbě a vývoji ceny této konkretní bankovky. Ve SCWPM 14thEd (2008) je cena bankovky v UNC kvalitě 12.00 $ (str.1078). Tatáž bankovka v následujícím ročníku SCWPM (15thEd;2009) má cenu 4.00 $ (str.1102). K zásadní změně dochází v roce 2011, kdy SCWPM (17thEd;str.1104) uvádí cenu 45.00 $. Shodnou cenu nalezneme i v posledních dvou ročnících SCWPM (18 & 19thEd;2012-2013).


Pro porovnání uvádíme níže současnou kalkulaci, za kterou je možné bankovku získat. Je to vskutku zajímavé zjištění.


Bankovka sama o sobě má i několik zajímavostí, o nichž SCWPM neinformuje vůbec, nebo pouze omezeně či chybně. Bankovka je vybavena vodoznakem, na kterém je vidět portrét prezidenta Kennetha Kaunda z období před jeho inaugurací prvním zambijským prezidentem v roce 1964. Seriové číslo je komponentní, s lomeným prefixem (=#) a doplněným šesticí čísel. Obě sériová čísla jsou na A bankovky, jsou černě zbarvená a v horizontální lokaci, bez ascendentní či descendentní úpravy, jako vidíme kupříkladu u Pick#37 (a-h) z pozdějších let. Averzu bankovky dominuje silueta orlovce říčního ( Pandion haliaetus ) a signatura guvernera Chivunoha (sig 7). Na reverzu je výrazný obraz památníku svobody v Lusace (Liberty monument). Přitom právě portrét orlovce a obraz památníku svobody jsou nosná temata veškerých zambijských bankovek od roku 1980 po současnost (viz níže).
Pokud se jedná o vodoznak, ten zobrazuje portrét hlavy prvého zambijského prezidenta( viz výše ), jak uvádí SCWPM. Co se týče UV pozitivních prvků, jsou informace ve SCWPM (opakovaně ve všech ročnících)neúplné. Katalog uvádí pouze pozitivizu u číselného nominálu bez upřesnění lokace.Níže tyto údaje doplňujeme.Níže uvádíme pro porovnání obdobné detaily u bankovky 50 kwacha;Pick#37f z roku 2007.

Autor: Miloš Kudweis

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz