Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Tato měnová jednotka má zajímavou historii ale také současnost a pravděpodobně i budoucnost. Východoafrický šilink byl ustanoven jako měnová jednotka v roce 1921 pro oblast tzv. Britské východní Afriky. Platil ovšem také na územích s touto lokací sousedících, takže vedle Keni, Ugandy, Tanganiky, Adenu (1) , Zanzibaru (2) a Britského Somálska byl používán rovněž na území Etiopie (v letech 1941 - 1944). Pochopitelně v tomto příspěvku není možné zacházet do historických geografických pramenů. Je pouze okrajovou informací, pro pochopení složitosti tohoto regionu, že nebyl pouze pod vlivem britů, ale také němců (Německá východní Afrika) a italů (Italská východní Afrika). Druhá jmenovaná však zasahovala severněji(Somálsko, Etiopie, dnešní Eritrea).Britská východní Afrika je historické označení území, které opanovali Britové prostřednictvím Britské východoafrické společnosti v letech 1885-1895 ve východní Africe (v podstatě dnešní Keňa a Uganda); v roce 1890 k němu byl na základě dohody připojen i německý protektorát Svahilsko (Witu) a ostrov Zanzibar (výměnou za Helgoland v Severním moři). Roku 1895 pak tato území převzala do své správy britská vláda. Formálně se území dělilo na Východoafrický protektorát, Ugandský protektorát a Zanzibarský sultanát. Po 1. světové válce se ziskem větší části Německé východní Afriky (Tanganika) ve prospěch Velké Británie došlo zároveň v roce 1920 k rozdělení území na Britskou Keňu, Britskou Ugandu a Britskou Tanganiku, zvláštní kolonii tvořil Zanzibar s Pembou. Všechny tyto státy pak získaly nezávislost v 60. letech 20. století. Východoafrický šilink se dělil na 100 centů. Než byl ustanoven jako oficiální měna v roce 1921, předcházelo období označované jako období systému rupie (A) a období systému florinu (B) .

(1) Aden je označení pro mimoafrické teritorium, tzv. Adenský protektorát (arabsky: حمية عدن, anglicky: Aden Protectorate), který byl britským koloniálním územím v letech 1886 až 1963.

(2) Zanzibar je ostrovní území, skládající se dvou ostrovů (Zanzibar a Pemba); je nedílnou součástí dnešní Tanzanie. V době Britské východní Afriky byl považován za samostatný, stejně tak jako Tanganika, rovněž část budoucího samostatného státního celku Tanzanie.Zajímavostí je, že na území Zanzibaru v rámci existence Britské východní Afriky byl ustanoven Zanzibar Government (odděleně od Governmentof the East Africa Protectorate ), který v letech 1908 - 1928 emitoval vlastní bankovky , rupie, všechny ve formě uniface. Motivačně A bankovek byl shodný.

Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


(A) Rupie (1905-1920) zasahuje do období výše uvedených britských protektorátů a na území pozdější Britské východní Afriky platil do roku 1920. První bankovkou byl nominál 5 rupií a emitentem byl, shodně jako v případě bankovek Zanzibaru, Governmentof the East Africa Protectorate.

Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Východoafrický šilink - stručná historie a současnost

(B) Florin (1920;emitent East African Currency Board) byl jako měnová jednotka ustanoven v roce 1920 emisí bankovek označované jako 1920 George V Issue. Zajímavostí této měny je fakt, že florin byl přepočítáván na britskou libru a dokonce u bankovek přesahujících hodnotu 10 florinů (ty odpovídaly hodnotě 1 libry) se tento přepočet na A bankovek tiskl (viz níže) .

Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


V roce 1920 byl zaveden již zmíněný východoafrický šilink (emitent East African Currency Board) , který konvertoval s britskou librou 20 : 1, tedy 20 šilinků odpovídalo 1 libře. Také v tomto případě se přepočet tiskl na A bankovek.

Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


V roce 1958 se východoafrický šilink přestal přepočítávat na britskou libru a stal se více samostatnou měnou, na britské libře nezávislou. Tento rok se považuje současně za předznamenání pozdější dekolonizace nejen východní Afriky. Poslední emise bankovek východoafrického šilinku byla vydána v roce 1964 jako tzv. jezerní emise, charakterizována shodným motivem na A bankovek o nominální hodnotě 5,10,20 a 100 šilinků a rovněž zcela nově s označením nominální hodnoty ve svahilštině. Svahilština vystřídala do té doby (do roku 1963) arabštinu.

Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


pozn.: fialovou barvu bankovky 100 šilinků později převzala u téhož nominálu Banki Kuu ya Kenya / Central Bank of Kenya

Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Počátkem 60. let minulého století nastalo období dekolonizace Afriky, včetně Afriky východní. Východoafrický šilink zcela zanikl v roce 1969, kdy se nástupnickou měnovou jednotkou stal rovněž šilink, ovšem označovaný přívlastkem v té době již samostatných států (keňský, ugandský a tanzánský šilink). Dělení na 100 centů je platné do současnosti.

Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Podobně, jako se hospodářsky, politicky a posléze i monetárně spojily státy střední a západní Afriky v měnové unie, také na území východní Afriky došlo k vytvoření tzv. východoafrického společenství , které bylo založeno v roce 1967. Jeho činnost zkolabovala v roce 1977 a byla obnovena až v roce 2000. Do východoafrického společenství (EAC - The East African Community), které z počátku tvořila Keňa, Tanzanie a Uganda vstoupilo posléze Burundi a rovněž Rwanda. Tato organizace je významnou součástí Afrického hospodářského společenství (AHS). Vyhlásila v roce 2004 program One People One Destiny, jehož plány jsou rozsáhlejší, přesahující současné atributy spolupráce monetárních celků západoafrické a středoafrické měnové unie. V této etapě rozvoje, především po loňských prezidetských volbách v Keni, se znovu otevírá otázka vytvoření monetární unie. Na rozdíl od roku 1977, kdy proti spolupráci unie protestovalo především obyvatelstvo Keni, v dnešní době se tak rozsáhlému sjednocení brání Tanzanie. Je to dáno rozlohou a počtem obyvatel, které daleko převyšují poměry v Keni, Ugandě,Burundi a Rwandě. Po zániku východoafrického šilinku v roce 1969 nastala etapa tzv. státních šilinků (nikoli pouze etapa šilinků, jak je v některé literatuře zcela jistě chybně uváděno). Přestože na území Burundi a Rwandy je platný frankový monetární systém, je v současné době opět aktuální pokračování vývoje etapy šilinku oblasti východní Afriky, když by se jeho označení mělo opět navrátit k původnímu východoafrickému šilinku, platnému na území celého východoafrického společenství (Keňa,Uganda,Tanzanie,Burundi,Rwanda).

Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Pokud jde o současné měny států, zahrnutých do EAC, je považován za nejstabilnější a svým způsobem nejpevnější měnu (vůči €) keňský šilink (viz tabulka níže), kdežto nejméně stabilním je ugandský šilink.Tomuto stavu odpovídá i současná úroveň státních monetárních systémů, když nejvyšším nominálem Keni je bankovka 1000 šilinků, kdežto nejvyšším nominálem Ugandy je bankovka o hodnotě 50000 šilinků. Přehled nejvyšších nominálů členů EAC uvádíme níže.

Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Východoafrický šilink - stručná historie a současnost


Poslední jednání EAC došlo k závěrečnému návrhu (podle zdroje EAC v listopadu 2013), aby se členské státy po postupném zavedení a naplňování tzv. východoafrického integračního programu shodly na plnohodnotné monetární unii, označované jako východoafrická měnová unie s platnou měnovou jednotkou východoafrický šilink. Po opakovaných změnách termínů byl stanoven horizont 2023.


Autor: Miloš Kudweis | 26. 1. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist