Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

V prvé řadě je potřebné se zmínit o změně nomenklatury, označující přítomnost kovových struktur na povrchu bankovek nebo integraci kovový součástí do bankovního papíru. Dříve, od roku 2011 (Kudweis,M. Notafilie afrického kontinentu v kontextu měnových únií;2011;pp.288 – 359 ) se používá pro tyto struktury označení jako makrometalografika a mikrometalografika. Pochopitelně, že obě tyto skupiny zahrnují celou řadu forem kovových prvků, přítomných na bankovním papíře a to jak na jeho povrchu, tak také zakomponované přímo ve struktuře papíru.

Od letošního roku (http://www.notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/polymerova-metalizovana-okna--vnorena-metalizace-.html) jsou kovové součásti bankovní architektury (= bankovní anatomie, anatomie bankovek) označené jako metalizace (pokovování) a to v podobě makrometalizace a mikrometalizace. Obě tyto skupiny zahrnují více forem kovových struktur, které se označují jako povrchové nebo integrované. Ty odpovídají v podstatě dělení kovových prvků v rámci již výše uvedené dřívější klasifikace (hologram ,kinegram, kovový ochranný proužek, iridiscence, kovový prach apod.). Pro připomenutí problematiky uvádíme, že jak v případě makro- tak také v případě mikrometalizace se jedná o použití tzv. kovového pigmentu. Podle plochy, na které je kovový pigment použitý, se rozdělují metalické prvky obecně na kompaktní (hologram,kinegram) a difuzní (kovový prach; konfety; některé varianty iridiscence).

V tomto příspěvku bychom rádi provedli upřesnění v podobě revize zařazení tzv. kovového prachu, který je potřebné oddělit od tzv. metalických konfet. Základním kriteriem dělení je ta skutečnost, že konfety nejsou UV pozitivní a jsou viditelné pouhým okem u  drtivé většiny bankovek výhradně na A, kdežto kovový prach je UV pozitivní a není zjistitelný běžným pohledem na bankovní plochu konkrétní bankovky. Kovový prach se zpravidla nalézá na A i R bankovek. Na bankovkách, kde nalézáme pouze metalické konfety a nikoli kovový prach (např. bankovka Kolumbie,10000 pesos;Pick#443 & 444 & 453; viz níže)

Konfety i kovový prach je možné nalézt na poměrně velkém souboru bankovek několika států téměř všech světadílů. Pro naše sdělení použijeme jako příkladu vybrané bankovky Kostariky a Kolumbie.

První z nich je bankovka o nominální hodnotě 1000 kolonů (=colonés), počínaje lety 1986 – 1989; Pick#256a[a1 – a5], dále pak Pick#259a[a1 – a4 ; 1990 - 1994], Pick#264a – f [1997 – 2005] a také Pick#70 z roku 1998.

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

Druhá bankovka s výskytem konfet a současně kovového prachu je bankovka o nominální hodnotě 2000 kolonů (=colones). Jde o bankovku Pick#265a - e z období let 1997 – 2005. Další shodnou bankovkou je Pick#271a z roku 1997. Podle SCWPM se jedná o overprint bankovky z 30.7.1997, tedy o Pick#265a.

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

U této bankovky je zajímavým zjištěním, že na vpravo na A se nachází profilometricky pozitivní pole, zahrnující jak vlastní nominál, tak také text vázající se k serii a také k sériovému číslu. U bankovky 1000 kolonů jsme tento nález nezaznamenali.

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

Poslední bankovkou reprezentující bankovky s konfetami je bankovka Kolumbie o nominální hodnotě 10000 pesos. Bankovka není na rozdíl od předcházejících dvou bankovek vybavena kovovým prachem. UV pozitivním prachem. Konfety jsou v UV světle zřejmé v podobě tzv. konfetových stínů (viz níže). Bankovka byla vydána jako Pick#443a [1 - 8] v letech 1995 – 2001, dále bankovka Pick#444a [1 – 2] a bankovka Pick#453a – q [2001 - 2012]. Za zmínku stojí, že citované bankovky mají výrazně odlišný vzhled od bankovek stejného nominálu, vydávaných však v letech 1992 – 1994. Tyto bankovky (Pick#437 & 437A) obsahují ze složek metalizace pouze konfety, nikoliv kovový prach.

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách

Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety) na bankovkách


Autor: Miloš Kudweis | 24. 6. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist