Autor - Jan Rolenc

Numismatika - články - To nejlepší | 19. 11. 2013
Platidla středověké Litvy

Předkové Litevců, Baltové, o nichž se zmiňuje již Tacitus, obývali území, jež se rozprostíralo od řeky Visly po řeku Daugavu a od Baltského moře.Numismatika - články - Zajímavosti | 14. 11. 2013
Mince polských králů ražené na Haličské Rusi

Ruské kvartníky a jejich díly ražené polskými králi či místodržícím Vladislavem Opolským nepatří mezi našimi sběrateli zrovna mezi známé mince.Numismatika - články - Zajímavosti | 14. 5. 2013
Mince knížectví Krnovského

První zmínku o Krnovu nacházíme v listině z roku 1240, jíž český král Václav I. daroval tišnovskému klášteru újezd zvaný Kyrnow, v kraji holasovickém. Městská práva získala osada někdy před rokem 1269 a již o několik let později Krnov přešel do rukou Mikuláše I. Opavského, nemanželského syna Přemysla II. Otakara.Numismatika - články - Zajímavosti | 27. 2. 2013
Polské půlgroše, ternary a denáry

Polské půlgroše 15. a počátku 16. století jsou mince, které se na numismatickém trhu objevují velmi často, a proto se s nimi můžeme setkat i ve sbírkách našich numismatiků. Během století a čtvrt prošly řadou změn, ikonografická náplň symbolizující suverenitu polského státu – polská orlice a královská koruna – se však nezměnila.Numismatika - články - Zajímavosti | 12. 2. 2013
Slezské kvartníky

Kvartník (z lat. quartenses) je označení pro slezskou oboustrannou stříbrnou minci. Období jejich ražby bylo poměrně krátké. Byly raženy přibližně mezi léty 1290 – 1325/30.  Starší články

© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist