Nová kniha - Numismatika a notafilie od M. Kudweise

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KNIHY: Počátkem prosince letošního roku se dostane na pulty knihkupectví kniha Numismatika a notafilie s podtitulem Základy sběratelství zájmových předmětů pro začátečníky. Jak se píše v předmluvě knihy, jde o publikaci svým způsobem raritní. To především díky tomu, že se v textu snažíme o nový pohled na sběratelství bankovek (nejen moderních) a to v rámci pomocných věd historických. V tradičním pojetí je notafilie vždy zařazována jako podobor numismatiky. Na základě studia literatury, výhradně zahraniční, se domníváme, že sběratelství bankovek si zaslouží rovnocenné postavení nikoli v rámci, ale vně numismatiky.

Vedle numismatické společnosti působí odborná společnost International Bank Note Society (IBNS), která byla založena v roce 1961. Jedná se o neziskovou vzdělávací organizaci, cílenou na podporu, propagaci, stimulaci a rozvíjení znalostí o světových bankovkách a papírových platebních prostředků. Notafilie se tak stává vzdělávacím, vědeckým a historickým oborem. Určitým přechodem mezi notafilií a numismatikou je International Numismatics; coins, banknote and collectables. Nejedná se však o odbornou společnost, nýbrž o společenství sběratelů různých předmětů sběratelského zájmu, s důrazem na mince a bankovky. Zcela odbornou společností na úrovni IBNS je International Numismatic Society (INS), ve které se sdružují výhradně sběratelé mincí a kovových platebních prostředků. INS je tedy rovnocennou odbornou společností v porovnání s IBNS. Na rozdíl od zmíněného vnímání sběratelství bankovek je publikováno více odborných článků, které datují vyčlenění notafilie ze sběratelského oboru numismatiky již do období konce 70. let minulého století. Někteří autoři jdou ještě dále do minulosti, když sběratelství bankovek jako samostatný sběratelský obor datují rokem 1961, kdy byla založena IBNS a současně byl zaveden termín moderní bankovka. Uvedené hledisko vzájemného vztahu numismatiky a notafilie uvádíme jako názor, který jsme přijali především na základě jednoho hlediska. V bankovnictví dochází k výrazným změnám při výrobě bankovek a deskripce některých detailů je natolik složitá, že sběratelský obor je v podstatě stejně jako numismatika oborem vědním.

Měli jsme možnost posuzovat celou řadu diplomových či disertačních prací, kde je notafilie zmíněna jako samostatná vědní disciplina, nikoli jako věda pomocná, přidružená k jinému, byť podobně zaměřenému oboru. Dalším ne zcela všedním počinem této knihy je její rozsah sběratelských oblastí, kterým je věnována, byť ve zkrácené encyklopedické podobě, v publikaci pozornost. Pochopitelně připouštíme, že jejím nosným tématem je sběratelství bankovek a mincí, ale jsou zařazeny také sběratelské obory, které se věnují řádům, vyznamenáním, odznakům, známkám a také sběratelským oblastem, které jsou představené krátce v odborném slovníku, který je nedílnou součástí knihy. To dává publikaci nádech encyklopedického sdělení. To je částečně dáno také strukturálním uspořádáním knihy, které není v naší domácí odborné literatuře příliš rozšířené, pomineme-li velice zdařilé publikace týkající se například encyklopedického výčtu řádů a vyznamenání, světových měnových jednotek, známek nebo odznaků. Kniha není charakteru katalogového uspořádání a rádi bychom, aby byla chápána jako populárně – naučná literatura, která doplňuje odbornou knihovnu sběratelské veřejnosti.

Nová kniha - Numismatika a notafilie od M. Kudweise


Autor: Redakce | 22. 11. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist