Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

Měnová jednotka Libanonu (Libanonská republika; arabsky, al-džumhúríja al-Lubnáníja) je 1 livre nebo v plurálu livres. Nejedná se o nic jiného, než francouzská translace anglického slova pound. Jde tedy o libanonskou libru (arabsky: lira libnaniyya; francouzština: livre libanaise). V současné době existuje poměrně hodně publikací, ve kterých se setkáváme s označením pound/poundes, ale na druhé straně také livre/livres. Obojí se považuje za přípustné. Mezinárodní označení podle ISO 4217 je LBP a číselný kód podle ISO 3166–1 422. V odborné literatuře, především z oblasti Blízkého Východu A se často používají další dva symboly. Jsou to nebo LL. Zcela ojediněle je jako synonymum pro LL používáno L?. Dílčí měnovou jednotkou je piaster (pl. piastres) nebo také girsh (v literatuře často v podobě qirsh). Pro qirsh existovaly čtyři lingvistické formy; duální qirsh?n , tzv. množný qurush používaný s čísly 3–10, akuzativní B singulární qirshan použitý s hodnotami 11–99 nebo genitivní C singulární qirshi použitý u násobků 100. V obou posledních případech číslo nebo nominální hodnota určují, která množná forma se použije. Před druhou světovou válkou byl termín qirsh nahrazen arabským výrazem (girsh). Všechny libanonské mince a bankovky jsou dvojjazyčné; na aversu je použita arabština, kdežto na reversu je uplatněna výhradně francouzština, vyjma sériového čísla, které je v arabštině.

A Payment Media, Banknotes and Coins – The Historical Development of th Lebanese Pound. Banque du Liban. Archived from the original on 2008 B akuzativ (nebo akusativ; zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel nebo předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích; označuje objekt, který se pojí se slovesem C genitiv (zkratka GEN, česky též původník , roditel nebo přisvojník) je mluvnický pád

První libanonské bankovky byly vydány institucí Banque du Sýrie et Grand-Liban (Bank of Syria a Greater Lebanon) v roce 1925. Rozsah nominálních hodnot byl od 25 girshu do 100 libanonských liber. Rok 1939 znamenal oficiálně oddělení libanonské měny od měny Sýrie, přestože byla stále spojena s francouzským frankem a zůstala zaměnitelná se syrskými librami. V roce 1941, po francouzské porážce nacistickým Německem, byla měna více vázána na britskou libru šterlinků v poměru 8,83 libanonských liber: 1 libře šterlinků. Vazba na francouzský frank byla krátce obnovena po roce 1945, ale toto spojení skončilo v roce 1949. V roce 1939 došlo také ke změně názvu banky na Bank of Syria and Lebanon (francouzsky Banque de Syrie et du Liban). V tomto roce se objevily první bankovky o hodnotě 250 liber. V letech 1942 až 1950 libanonská vláda vydala papírové peníze emise tzv. malé změny v nominálních hodnotách 5, 10, 25 a 50 girsh nebo qirsh (ke změně pravopisu na současné piastres došlo během uvedených let). Po roce 1945, specificky v letech 1950 – 1964, pokračovala Sýrie a Libanon emitací bankovek na půdě Libanonu, avšak bankovky byly denominovány v libanonských librách (, livre libanaise), které je odlišovaly od syrských bankovek shodných nominálních hodnot. Byly vydány bankovky pro 1, 5, 10, 25, 50 a 100 liber (Pick#61 – Pick#66a). Až na přelomu let 1963/1964 došlo k vytvoření samostatné banky libanonské a samostatné banky syrské. Časovou osu vzniku libanonské banky uvádíme ve zjednodušené podobě v níže prezentované tabulce.

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

100 libanonských liber; 1964; Pick#66aD; A

D bankovka byla emitována až do konce roku 1988

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

100 syrských liber; ND (1950) Pick#78a; A Historie vzniku samostatné libanonské banky

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

pozn.: franc. Banque du Liban (BDL); angl. Bank of Lebanon; česky Libanonská banka

Banque du Liban (Libanonská banka) byla zřízena Kodexem cenin, peněz a úvěrů dne 1. dubna 1964. Ten udělil Libanonské bance výlučné právo vydávat bankovky v nominálních hodnotách 1, 5, 10, 25, 50, 100 a 250 liber. Nominální hodnota bankovek byla vyjádřena arabsky na jejich aversu a francouzsky (livres) na zadní straně bankovek. V 80. a 90. letech byly vydány vyšší nominální hodnoty, protože inflace drasticky snížila hodnotu měny. Jednalo se o nominální hodnotu 500 livres (Pick#68a;1988), 1000 livres (Pick#69a – c; 1988 – 1992) a 10000 livres (Pick#70a; 1993). Bankovka Pick#68a byla vydána pouze v uvedeném roce 1988. Její opětovné emitování se již nikdy neuskutečnilo. Bankovky, které se v současné době používají, mají odlišné barevné schéma a maximální nominální hodnotou je bankovka 100000 livres.

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

V naší studii jsme věnovali pozornost čtyřem nejvyšším nominálním hodnotám současného libanonského monetárního systému. Před tím, než se seznámíme s vybranými nominály, stojí za povšimnutí historie tiskáren, které se na tisku libanonských bankovek podíleli. Některé z nich již v současné době pochopitelně neexistují (např. Government Printer, Palestine). Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, některé tiskárny působili na území Libanonu souběžně (v tabulce zeleně ). Tisk libanonských bankovek 1942 – 2019

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

Bankovka 10000 livres - Pick#76a; 1998

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

Bankovka o nominální hodnotě 10000 livres byla poprvé vydána v roce 1993. Měla však zcela odlišnou podobu od nové generace téže nominální hodnoty, emitované poprvé v roce 1998. Zcela shodná je bankovka také z let 2004 & 2008. Odlišné jsou bankovky z poslední emise 2011–2019 Issue, ve které byla bankovka 10000 livres vydána doposud opakovaně v roce 2012 a 2014.

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

10000 livres;Pick#76a;1998; 145x73 mm; A, R

Pozn.: bankovka je dvojjazyčná; na aversu je to arabština a na reversu francouzština; to se týká i číselných hodnot nominálu; sériové číslo je pouze jedno, na reversu, s lomeným prefixem (??/?); jmenovatel v lomeném prefixu značí poslední číslo roku emise (? = 8); skladba sériového čísla je #/# + ?7 digit; na reversu je mimo sériové číslo také čárový kód, sloužící k identifikaci bankovek; podobné čárové kódy obsahuje řada světových bankovek; nejznámější jsou pravděpodobně bankovky Holandska; na reversu jsou dobře zřetelné vícebarevné konfety

Vodoznak libanonských bankovek znázorňuje cedrový strom bez vnitřního stínování s periferní konturou. Cedrový strom vodoznaku má v oblasti kmene odlišnou densitu. Vodoznak je nenominální. Některé bankovky vydané před rokem 1998 mají ve vodoznaku libanonský erb (znak).

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

přehled vodoznaků u bankovek (zleva do prava)Pick#76a, Pick#81a, Pick#82a a Pick#83a

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

konfety na reversu bankovky Pick#76a; barva žlutá – světle zelená – tyrkysová; vpravo detail (tvar šestiúhelníků)

UV obraz bankovky 10000 livres z roku 1998 byl svého času považován za jeden z nejhezčích. Bylo to dáno především jasností a kombinací barev, které mnohdy kopírují barevné schéma bankovky.

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

pozitivní UV zeleně zbarvené signatury; barva v UV obrazu souhlasí s barevným provedením signatur na originálu

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

UV obraz aversu vlevo a vpravo; opětovné zobrazení pozitivních signatur; ojedinělá vlákna a pozitivní poslední tři nuly u nominální hodnoty vpravo nahoře

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

UV obraz na reversu bankovky; šipka – pozitivní sériové číslo (zbarvené zeleně) konfety nejsou vidět, namísto nich početná vlákna různého zbarvení žlutá – zelená – tyrkysová) nad čárovým kódem výrazné pole se zkratkou centrální libanonské banky a odpovídající nominální hodnotou

Bankovka 20000 livres - Pick#81a; 2001

Bankovka o této nominální hodnotě byla poprvé vydána v roce 1994 (Pick#72a). Zajímavostí v případě tohoto nominálu je bankovka z roku 1999 tištěna prostřednictvím British American Banknote Company jako tzv. bankovka limitované edice (Limited edition, issued with a certificate)vydaná s certifikátem. Bankovka nemá odpovídající katalogizaci a je vedena jako PNL. Podle BDL je zařazována jako B519.

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

20000 livres;Pick#81a;2001; 150x80 mm; A, R
Pozn.: bankovka je dvojjazyčná; na aversu je to arabština a na reversu francouzština; to se týká i číselných hodnot nominálu; sériové číslo je pouze jedno, na reversu, s lomeným prefixem (??/?); jmenovatel v lomeném prefixu v případě této bankovky poslední číslo roku emise nepředstavuje; sériové číslo má skladbu shodnou s předcházející bankovkou #/# + ?7 digit; na reversu je mimo sériové číslo také čárový kód, sloužící k identifikaci bankovek; na periferii aversu jsou dobře viditelná ochranná vlákna; povrch bankovek je bez konfet

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

UV obraz aversu bankovky; negativní signatura na snímku vpravo; pozitivní vnořený ochranný proužek, který není viditelný při běžném pohledu na bankovku; početná pozitivní ochranná vlákna převažujícího tyrkysového zbarvení (střední snímek a snímek vpravo)

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

revers bankovky v levé a pravé části plochy; pozitivní sériové číslo s méně výrazným zbarvením ochranného vnořeného proužku; vpravo pozitivní pole se zkratkou BDL a uvedenou nominální hodnotou bankovky; dobře patrné zbarvení světlých partikul průsvitového obrazce (možno ztotožnit se soutiskovou značkou)1, tvořící soutiskovou značku; bez pozitivních ochranných vláken

Bankovka 50000 livres - Pick#82a; 2001

Bankovka tohoto nominálu má drobné změny, které ji odlišují od dvou předcházejících bankovek. Především se jedná o výrazný holografický pruh v levé části aversu bankovky. Pruh má výrazný sklopný efekt se širokou škálou barev. V holografickém pruhu je zabudován znak Libanonu (cedr).

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

50000 livres;Pick#82a;2001; 155x85 mm; A, R

Pozn.: bankovka je opět dvojjazyčná (arabština na aversu a francouzština na reversu) na aversu je v levé části umístněn holografický pruh (modré šipky) sériové číslo má lomený prefix (??/? ) a jeho vzorec je #/# + ?7 digit; bankovka podobně jako předcházející nominální hodnota nemá v ochranné výbavě konfety

V bankovce je zakomponovaný ochranný proužek, který je dobře viditelný na aversu při prosvícení bankovky. Proužek nese název banky ve francouzštině a arabštině a vcelku dobře identifikovatelnou nominální hodnotu v arabštině. Holografický pruh v levé části bankovky má jemnou kresbu, na jeho povrchu se výrazně uplatňuje sklopný efekt, který pruhu dodává výraznou barevnost. V průběhu pruhu jsou dobře viditelné vložené cedrové stromy shodné s vodoznaky bankovek (viz výše), v jejichž horní části je obloukovitě uvedena banka ve francouzštině.

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

ochranný prosvítající proužek bankovky; modré šipky – nominální hodnota v arabštině; klasická nominální hodnota (50000) uvedena není; vlevo detail názvu emitující banky

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

detail metalické holografie s dobře viditelnou lokalitou cedrových stromů (červené šipky)

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

detail cedrového stromu s opisem Banque Du[=du] Liban

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

UV obraz aversu bankovky; snímek vlevo zachycuje plochu bankovky v její pravé části, kde jsou početná ochranná vlákna zbarvená v drtivé většině tyrkysově, ojediněle zeleně; dobře viditelný ochranný proužek (světlý pruh v levé části snímku vlevo) pravý snímek zachycuje oblast holografického pruhu, který po jeho pravém okraji doprovází UV pozitivní nominální hodnota bankovky (50000 & ) signatury bankovky jsou UV negativní (cf s Pick#76a)

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

UV obraz reversu bankovky; snímek vlevo zachycuje pozitivní blok s nominální hodnotou bankovky; na snímku prosvítá UV pozitivní pole holografického pruhu a doprovázející nominální hodnoty (viz snímek výše) revers bankovky neobsahuje ochranná vlákna; na snímku vpravo pozitivní sériové číslo

Bankovka 100000 livres - Pick#83a; 2001

Podobně jako bankovka 50000 livres, má i tato nominální hodnota ve své výbavě holografický pruh. Ten je v podstatě shodný s uvedenou bankovkou s tím rozdílem, že obsahuje v arabštině nominální hodnotu. Obdobně je u holografického pruhu patrný sklopný efekt, který způsobuje bohaté rozpětí barev. Ve své podstatě jsou oba zmíněné pruhu řetízkového charakteru, který tvoří jemné linie, přerušované pouze vloženým symbolem Libanonu, cedrovým stromem, s deskripcí Banque Du[=du] Liban v jeho horní části (špička stromu).

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

100000 livres;Pick#83a;2001; 161x90 mm; A, R Pozn.: bankovka je dvojjazyčná (arabština na aversu a francouzština na reversu) na aversu je v levé části umístněn holografický pruh; sériové číslo má lomený prefix N0/3 (?? / ?) a jeho vzorec je #/# + ?7 digit; v případě replecementu má bankovka opět lomený prefix v rozsahu M – N/03 (? ? ? / ? ) bankovka podobně jako předcházející nominální hodnota nemá v ochranné výbavě konfety

Podobně jako u bankovky 50000 livres je také v této bankovce vnořený ochranný proužek, na kterém je označen emitent a nominální hodnota v arabštině.

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

detail transkripce ochranného proužku u Pick#83; červená šipka – nominální hodnota v arabštině

Podobnou kompozici má také holografický pruh v levé části aversu bankovky. Jeho struktura je opět řetízková, mnohabarevná. Pruh je výrazně barevně proměnný v souvislosti se sklopným efektem.

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

holografický pruh s pravidelně vyobrazeným cedrovým stromem s obloukovitým nápisem Banque Du[=du] Liban v jeho horní části

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

detail cedrového stromu

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

UV obraz aversu bankovky; snímek vlevo zachycuje plochu bankovky v její pravé části, kde jsou početná ochranná vlákna zbarvená většinou tyrkysově, ojediněle zeleně; červené šipky – dobře viditelný ochranný proužek v levé části snímku; pravý snímek zobrazuje holografický pruh, který při svém pravém okraji doprovází UV pozitivní nominální hodnota bankovky (A, B; 100000 & ) žlutá šipka – signatury bankovky jsou UV negativní (cf s Pick#76a a Pick#82a)

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

pozitivní sériové číslo

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

UV obraz reversu bankovky; blok se symbolem Banque Du[=du] Liban; bez prosvícení UV pozitivního pole holografického pruhu ani doprovázející nominální hodnoty (cf Pick#82a) v pravé části bankovky nad čárovým kódem
Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]

Historie libanonských bankovek vybraných nominálních hodnot do roku 2001 [2019]


Autor: Miloš Kudweis | 9. 5. 2022

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist