Gallienova ZOO

Gallienovo mincovnictví se vyznačovalo několika stovkami typů emitovaných mincí spíše horšího provedení. Špatná hospodářská situace během Gallienovy vlády vedla k inflaci, což zapříčinilo ražbu nehodnotných peněz. Během spoluvlády Galliena se svým otcem Valerianem I. (253-260 AD.) byly jeho antoniniány raženy s maximálním obsahem stříbra 30%. V době samostatného panování Galliena (260-268 AD.) podíl stříbra v mincích klesl ještě výrazněji a antoniniány byly již téměř měděné. Gallienus navázal na své předchůdce a tyto antoniniány se staly nejčastějším vydávaným nominálem s tím rozdílem, že byl drasticky snížen již zmíněný obsah stříbra v mincích a byla také snížena jejich hmotnost. Občas se můžeme setkat s denáry a quináry, zřídka se sestercii, dupondii a asy, velmi vzácné až raritní jsou zlaté nominály (těžký, lehký a normální aureus).

Velmi zajímavou oblastí mincovnictví císaře Galliena jsou mince s vyobrazením zvířecích motivů. Mnohdy jsou tyto mince také označovány jako "Gallienova ZOO". Právě ražby s vyobrazením zvířat na reverzu jsou pro Gallienovo mincovnictví typické. Jen stěží najdeme císaře, který nechal razit takové množství typů zvířecích motivů.

Co vedlo Galliena k emitování těchto mincovních motivů? Důvodů může být hned několik. Možná si chtěl udobřit bohy, kteří měli souvislost s vyobrazenými zvířaty. Je však také možné, že tyto mince odkazovaly na náboženské svátky či hry pro pobavení lidu, kterými se Gallienus snažil uklidnit situaci mezi obyvatelstvem a odvést pozornost od pokračujících povstání, invazí a epidemií. Pravděpodobným důvodem výskytu zvířecích motivů na mincích se může jevit také to, že měl Gallienus velkou oblibu v řeckém bájesloví i helénské kultuře.

K samotným ražbám je možno říci, že většina ,,zvířecích“ mincí, byla emitována v mincovně Roma (Řím) a několik vzácnějších exemplářů v mincovně Siscia (Šišak). V drtivé většině se jednalo o antoniniány.

Mezi běžná zvířata vyskytující se na mincích Galliena patří laň, jelen, koza a antilopa či gazela. K méně častým pak patří kentaur, gryphon, panter a tygr. Vzácní jsou kozoroh, lev, divoké prase a medvěd.

Tab.1 Přehled opisů a pro ně typicky vyobrazených zvířat, včetně božstev na která odkazovala.

Gallienova ZOO

Přikládám fotografie mincí uvedených v tabulce 1:
Gallienovo "zvířecí" mincovnictví se promítlo i do legionářských emisí. Také u těchto mincí se můžeme setkat s celou řadou různých vyobrazení zvířat a to jak reálných tak mytologických. Nutno podotknout, že se jedná o velmi vzácné typy mincí, které jsou mnohdy ceněny i v horších zachovalostech, protože dokonalé exempláře se prakticky nevyskytují. Na těchto vzácných mincích se setkáváme s vyobrazením kozoroha, býka, lva, čápa, kentaura, vlčice kojící Romula a Rema, pegasa a divokého prasete.

Legionářské mince byly emitovány prakticky jen v mincovně Mediolanum (Milán) a jednalo se o nominál antoninián.

Přikládám k nahlédnutí exempláře k jednotlivým legiím:Přestože jsou antoniniány císaře Galliena jedny z nejběžnějších mincí v období císařského Říma, je vidět, že se můžeme setkat s celou řadou velmi zajímavých, neobvyklých a mnohdy také vzácných mincí. Ztvárněním zvířecích motivů na svých mincích, ať už skutečných či mytologických, nám Gallienus předkládá unikátní pohled na jakousi zmenšeninu zoologické zahrady z doby před více než 1600 lety. I proto je namístě pojmenovávat tento zvěřinec po jeho zakladateli jako "Gallienova Zoo“.

Zdoje:
www258.pair.com/denarius/index.htm
www.acsearch.info
www.lunalucifera.com/Zoo/index.html
www.beastcoins.com
www.ancientimports.com
Z. Petráň et. J.Fridrichovský, 2008: Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí, Praha, 206-231s.

Autor: Ing. Michal Skalský | 13. 7. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist