Cyklus sběratelské weby - numismatic.sweb.cz

Datum vydání: 7. 9. 2014Cyklus článků seznamujících čtenáře Numin.cz s různými internetovými stránkami zaměřených na numismatiku a notafilii započneme u patrně vůbec první české webovky věnující se numismatice numismatic.sweb.cz .Tyto historicky první numismatické stránky vytvořil pan Ing. Jiří Hána, Ph.D., který působí jako soudní znalec právě v oboru numismatiky. Mnozí ho mohou znát také jako autora mnoha odborných numismatických článků a publikací jako například Nová varianta groše Josefa I. z pražské mincovny z roku 1711, Num. listy XLIX/1994, str. 167. , Pražské groše a jejich rubní značky, Merkur Revue 5/1999, str. 28 – 30, monografie Pražské groše Václava IV. z let 1378 – 1419 a mnoho dalších. V současné době se bohužel pan Hána numismatice již tolik nevěnuje a to kvůli pracovnímu vytížení v jiném oboru.

Co se týče samotného webu numismatic.sweb.cz, jedná se o obsahově velmi kvalitně zpracované stránky věnované numismatice. Náštěvníci zde mají možnost dočíst se mnoho zajímavých informací od základních faktů jako je např. definice numismatiky až po rozsáhle, ale poutavě zpracovaná témata vývoje českého mincovnictví, mincovní techniky aj.


Závěrem lze konstatovat, že numismatický web numismatic.sweb.cz je i přes autorovo neaktualizování obsahově nadčasové a mnohé sběratele mincí určitě zaujme kvalitou uvedených článků a informací.


Autor: Ing. Michal Skalský

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz