Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Bankovky Bermud (emitent BMA; Bermuda Monetary Authority) z roku 2009 mají vedle vertikálně - vertikálního prostorového uspořádání, několik zajímavostí, včetně toho, že byť jsou bankovky vydané všechny pod stejným datem (9.3.2009), nejsou opatřeny shodnou signaturou. Důvod není zřejmý. Bankovky emise 2009 Animals Issue mají v případě nominálních hodnot 2 $, 20 $ a 50 $ dvě submise (a1[A] * a2[B] u Pick#57 & 60; u Pick#61 diference v mikrotextu na A vpravo dole; Tropic bird, long tail).


Subemise [A]
Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Významnou novinkou je také charakter vyznačení seriového čísla, mající normu prefixu se znakem (= značkou; znakem) místo písmena. Seriová čísla jsou horizontálně - vertikální ascendentní jednosměrná.

Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Pozn.: u bankovky Pick#61 je označení Tropic bird, long tail uvedeno ve formátu TROPIC BIRD (LONGTAIL), tzn. opačně k psanému popisu bankovky ve SCWPM (Red billed tropic bird) a je lokalizováno výše na úrovni světlé lokace křídla (ERROR).

Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Subemise [B]

V případě bankovky Pick#57a(2) a Pick#60a(2), stejně jako u Pick#61A (bankovka Pick#61 ze subemise [B] nenese označení a(2), nýbrž A (Pick#61A) z důvodu jiného odlišení). Podstatnou změnou u všech uvdedených bankovek je úprava prefixu, kdy v # je nahrazena bermudská cibulka frakcionálním uspořádaním. Dalším rozdílem mezi [A] a [B] submisí je rozdílná použitá signatura.

Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Charakteristika bankovek

Popisované bankovky mají charakter bankovek hybridních (technologie Optiks™). Jde o podobné zhotovení, jako známe u některých bankovek Fidži (Pick#114), Jamajky (Pick#87) a jiných zemí. SCWPM (19thEd;2013) uvádí na straně 127 pouze jedinou variantu od všech nominálních hodnot. Chybně navíc komentuje velikost bankovek (err 136 x 69 mm), která je 140 x 68 mm (corr). BMA má vlastní značení bankovek, které je zcela odlišné od známého zařazení dle Picka (Annual reports BMA; 94 pp.,2012 - AR*BMA;H14 je značení AR*BMA pro celou emisi bez ohledu na počet vydaných bankovek(=nominálů)). V následující tabulce se pokusíme zveřejnit veškeré vydané bankovky, popisované v tomto příspěvku, včetně podle našeho názoru logičtějšího zařazení.

Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace
Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace

Pozn.: podobné členění je shodné u zbývajících bankovek, vyjma Pick#61 a Pick#61A.

Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace

Pozn.: bankovky typu REPLACEMENT nebo COMMEMORATIVE ISSUE nejsou v popisovaných variantách doposud vydány

Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Vlastností hybridních bankovek je krom jiného také jejich velmi časté vybavení tzv. polymerovým oknem. Velmi krásná polymerová okna jsou kupříkladu u bankovek Ománu z roku 2012.

Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizace


Bermudy 2009 – diference, návrh kategorizaceAutor: Miloš Kudweis | 11. 5. 2013

Komentáře

přehlednější

na okraj

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist