Aureolus - neznámý, úspěšný, ale přesto brzy mrtvý


Mnozí sběratelé antických mincí o Aureolovi slyšeli mnohdy jen velmi málo a někteří patrně ani netuší, že někdo takový existoval nebo že by mu byly dokonce připisovány některé mince. Pokusím se v tomto článku shrnout informace, které o životě Aureola a ražbě mincí víme.

Aureolus byl jedním z mnoha tyranů, nebo dobyvatelů chcete – li, který se během panování císaře Galliena (253 – 268) pohyboval v různých částech Římské říše. Pocházel z Dácie, kde se v mládí živil jako pastýř. I přes ne zrovna dobré společenské postavení, stal se Aureolus jedním z nejlepších římských generálů. Poté co Aureolus rekrutoval do armády, jeho kariéra strmě stoupala což dokládá fakt, že byl za Galliena prohlášen správcem Illyrie. V roce 260 potlačil povstání v Panonii a Moesii, když v bitvě u Mursy porazil místního usurpátora Ingenuusa. O dva roky později, v roce 262, si stejným způsobem poradil i se vzpourou Regaliana, který ve velmi krátké době své revolty stihl razit své vlastní, v dnešní době velmi vzácné, mince v Carnuntu (legenda IMP C P C REGALIANUS AUG).

Aureolus - neznámý, úspěšný, ale přesto brzy mrtvý
Gallienus – antoninián

Aureolovi se dostalo pocty i v dalších aspektech života, které jsou pro nás numismatiky poměrně zajímavé. Císař Gallienus si všiml, že Sasánovci a Sarmati jsou v bitvách proti římským legiím velmi úspěšní, především díky jejich jezdectvu. Proto se Gallienus rozhodl vytvořit také takové jezdectvo v čele s kým jiným, než s jeho nejlepším a nejdůvěryhodnějším generálem. Této jízdě se říkalo Equites nebo také jezdci. Přestože byli velmi drazí, byli překvapivě velmi úspěšní ve válce o císařský trůn Galliena proti Postumovi (260 – 269), která započala někdy v letech 263 – 265. Gallienovi se dokonce podařilo Postuma dostat do pasti v jednom galském městě. Ale na pokraji vítězství byl Gallienus v jednom z útoků zasažen šípem a od obléhání odtáhl i přes evidentně silnější armádu, kterou v tu chvíli disponoval.

Aureolus - neznámý, úspěšný, ale přesto brzy mrtvý
Postumus – antoninián

Aureolus byl poté pověřen, aby trénoval další vojáky v Raetii. Následně byl povolán k obraně proti Postumovi, který si dělal zálusk na město Mediolanum (dnešní Milán), označované také jako brána do Itálie. V té době bojoval císař Gallienus v Řecku proti Gothům a Herulům. Ale k boji mezi Aureolem a Postumem nedošlo. Aureolus zběhl na stranu Postuma patrně již v Raetii nebo na cestě do Itálie. Tak či onak, před dosažením Milána byl Aureolus napaden některými Gallienovými vojáky v Pontirolu v údolí řeky Pád. Raněný Aureolus se stihl dostat do Milána, kde ho ale nečekalo rozhodně nic příjemného. Krátce na to přitáhl totiž Claudius II. Gothicus (268 – 270), který v té době sloužil v Gallienově armádě a staral se o záložní jednotky v Ticinu. Claudia II. Gothica poté vystřídal při obléhání sám Gallienus.

Aureolus - neznámý, úspěšný, ale přesto brzy mrtvý
Claudius II. Gothicus – antoninián

Nebyla by to však doba Římské říše, aniž by nedošlo na zajímavou zápletku ve vývoji historie. Zatímco Aureola prohlásily jeho jednotky v Miláně císařem, uprostřed obléhání v září 268 byl Gallienus zavražděn někým z jeho nejbližšího personálu. Zcela nepochybně na tom měl zásluhu Claudius II. Gothicus, kterému po smrti Galliena již nebránilo nic k tomu, prohlásit se císařem. Aby té zápletky nebylo málo, tak se Aureolus pokusil podplatit Claudia II. Gothica, aby ušetřil jeho život a vzdal se mu. Ale jak už tomu tak bývá, Claudius II. Gothicus nedodržel své slovo a krátce poté co se rebel Aureolus vzdal roku 268 – byl popraven.

Co se týče mincí Aureola, se kterými se můžeme setkat. Ačkoliv nerazil Aureolus mince vlastním jménem činila tak mincovna jeho spojence Postuma. Existují tedy antoniniány ražené Postumovým jménem, které byly raženy pravděpodobně v průběhu pobytu Aureola v Mediolanu. Jednu věc mají tyto mince společné (kromě lehce odlišného portrétu od Postuma), a to zřetelné P, S nebo T v exergue (pod čarou na reverzu) což jsou značky dílen mincovny v Mediolanu. P je pro PRIMA = první, S je pro SECVNDA = druhá a T je pro TERTIAE = třetí. Další věc kterou mají mince Aureola společné je nápis na reverzu, který bývá AEQVIT, EQVIT nebo EQVITVM. A zde je ona poměrně zajímavá spojitost, na kterou jsem upozorňoval výše - Equites byli Aureolovi jezdci. Opisy na minci AEQVIT, EQVIT, EQVITVM byly tedy vyraženy na počest jezdectva, kterému Aureolus velel. Níže uvádím pro ukázku některé mince připisované Aureolovi.

Aureolus - neznámý, úspěšný, ale přesto brzy mrtvý
Aureolus – antoninián, IMP POSTVMVS AVG, FIDES EQVIT / P

Aureolus - neznámý, úspěšný, ale přesto brzy mrtvý
Aureolus - antoninián, IMP POSTVMVS AVG, VIRTVS EQVIT / T

Aureolus - neznámý, úspěšný, ale přesto brzy mrtvý
Aureolus - antoninián, IMP POSTVMVS AVG, CONCORD EQVIT / S

Pevně doufám, že se tento článek, Vám čtenářům, líbil a že jsem tak napomohl k rozšíření povědomí o Aureolovi nejen u sběratelů, ale také u široké veřejnosti.

Zdroje: www.forumancientcoins.com, wikipedia.org, obrázky použity z www.acsearch.info

Autor: Ing. Michal Skalský | 20. 11. 2013

Komentáře

Super článok

RE: Super článok

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist